คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ด็อกเตอร์จากกองขยะ ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้

วีดีโอถัดไป

Local Alike ท่องเที่ยวยั่งยืน ชุมชนเป็นสุข

คิดบวก

ด็อกเตอร์จากกองขยะ ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้

จากเด็กเก็บขยะสู่การเป็นดอกเตอร์ทางด้านวิศวกรรม ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดอกเตอร์จากกองขยะ ที่เริ่มต้นชีวิตมาจากความยากลำบาก เติบโตท่ามกลางการเอาชีวิตรอดจากความอดอยาก กลายเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่กับกองขยะหลายปี จนคุณแม่ ได้กลับมาดูแลและคอยผลักดันให้เรียน แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เด็กเกเร จะผ่านช่วงชีวิตที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะเลือกเส้นทางการศึกษาหรือกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม ในที่สุดอดีตเด็กเร่ร่อนคนนี้ สามารถทำให้แม่ภูมิใจ และยังเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคน

views-icon 1
views-icon 1