คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

Local Alike ท่องเที่ยวยั่งยืน ชุมชนเป็นสุข

วีดีโอถัดไป

การศึกษาเปลี่ยนชีวิต คว้า 5 ปริญญากับสายตาที่มองไม่เห็น

คิดบวก

Local Alike ท่องเที่ยวยั่งยืน ชุมชนเป็นสุข

คุณไผ สมศักดิ์ บุญคำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โลคอล อไลค์ จำกัด หนุ่มร้อยเอ็ดที่ชีวิตผลิกผันจากวิศวกรสู่ผู้บริหารบริษัทส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ชายผู้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต จนได้เริ่มทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวที่มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนและสังคม นั่นก็คือ สร้างธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ ภายใต้ชื่อ Local Alike (โลเคิล อไลค์) เส้นทางที่เริ่มเดินอาจไม่ง่ายนัก แต่ด้วยวิธีคิดและความมุ่งมั่นตั้งใจ จึงพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลชื่นชมมากมายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

views-icon 2
views-icon 2