คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

การศึกษาเปลี่ยนชีวิต คว้า 5 ปริญญากับสายตาที่มองไม่เห็น

วีดีโอถัดไป

"บ้านซันทอสนุก" ผ้าทอจากความสุขของศิลปินดาวน์ซินโดรม

คิดบวก

การศึกษาเปลี่ยนชีวิต คว้า 5 ปริญญากับสายตาที่มองไม่เห็น

ดร.นันทนุช  สุวรรนาวุธ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิการทางสายตาด้วยโรคต้อหินเฉียบพลันเมื่ออายุ 12 ปี แต่ด้วยความคิดบวก และรักการเรียน ทำให้เธอมุ่งมั่นเรียนหนังสือจนกระทั่งคว้าปริญญาได้ถึง 5 ใบ ประสบความสำเร็จด้านการศึกษามากมาย จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการศึกษาและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคนพิการให้คนรุ่นหลัง เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการศึกษาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
 

views-icon 19
views-icon 19