พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

วีดีโอถัดไป

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและดวงพระราชสมภพ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์"

พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะต้องเตรียมทำน้ำอภิเษก โดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร จำนวน ๑๐๘แห่งตามโบราณราชประเพณี 

ในขั้นตอนของพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกนั้น จะต้องกระทำพร้อมกันในวันที่ วันที่ ๖ เมษายน   จากนั้นจะมีการตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามสำคัญประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด ๗๖ แห่ง ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒   ต่อมาในวันที่ ๙ เมษายน จะมีการเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  จากนั้นทุกจังหวัดจะเชิญ

19