พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45-22.15 น. และ วันศุกร์ เวลา 22.00-23.30 น.

ทักษะการอยู่รอดที่เลือนหายในยุคดิจิตอล

ทักษะการอยู่รอดที่เลือนหายในยุคดิจิตอล

ทักษะการเอาตัวรอดและการเตรียมตัวในกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้กันมาตั้งแต่ในอดีตเพราะความไม่แน่นอน และมีภัยคุกคามทั้งโรคระบาด ภัยธรรมชาติ แต่การเกิดขึ้นของเมืองใหญ่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การเตรียมตัวในภาวะฉุกเฉินกลายเป็นเรื่องไกลตัวจนถึงเป็นเรื่องแปลก แต่มีคนจำนวนหนึ่งไม่คิดเช่นนั้นซึ่งรวมถึงในประเทศสิงคโปร์ 
The World with Karuna ทุกวันพุธ-ศุกร์ เวลา 22.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36

73