พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45-22.15 น. และ วันศุกร์ เวลา 22.00-23.30 น.

ทำไมญี่ปุ่นพร้อมรับภัยพิบัติ

ทำไมญี่ปุ่นพร้อมรับภัยพิบัติ

แม้จะเกิดเหตุภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายใหญ่หลวง แต่คนญี่ปุ่นก็สามารถที่จะรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพราะระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ที่ประชากรญี่ปุ่นมีอยู่ในตนเองเพื่อใช้ในการรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทำให้เป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีที่ผนวกกับความมีวินัยของคนญี่ปุ่น ส่งผลให้ปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
The World with Karuna ทุกวันพุธ-ศุกร์ เวลา 22.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36

102