ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังคม

MEA-จุฬาฯ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ พัฒนา ม.อัจฉริยะ

ในปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเอง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งบนหลังคา ผู้ใช้ไฟฟ้าเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วย ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวงจับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารในพื้นที่การศึกษา ซึ่งช่วยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้เอง และประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 18 ล

อ่านเพิ่มเติม


ข่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ