ข่าวเด่นของแท็ก สุขภาพ

“ขยะ” อันตรายกว่าคิด กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์
ประเด็นร้อน

“ขยะ” อันตรายกว่าคิด กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์

ปัจจุบัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะสูงถึงวันละ 10,000 ตัน และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามขยายตัวของเมือง แม้ก่อนหน้านี้จะพยายามจัดเก็บให้แล้วเสร็จบนถนนสายหลักและสายรองทุกวันแต่ก็ยังพบปัญหาขยะขนาดใหญ่ที่ตกค้าง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และ ได้มอบนโยบายให้ 50 เขต จัดกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้" ต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตจะเข้าจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามถนน ซอย หมู่บ้าน หรือชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อนำขยะเข้าสู่กระบวนกา

อ่านเพิ่มเติม


ข่าว สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ