นักวิชาการเผยนครศรีฯระบายน้ำได้ช้า เป็นที่ราบ-น้ำทะเลหนุน | เที่ยงทันข่าว

0

กรณีน้ำท่วมในพื้นที่นครศรีธรรมราช และท่วมขังเป็นเวลานานซึ่งการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า มีข้อมูลที่น่าสนใจจากนักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ และเกิดปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูง จึงส่งผลให้การระบายน้ำช้าลงไปด้วย


อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการเผยนครศรีฯระบายน้ำได้ช้า เป็นที่ราบ-น้ำทะเลหนุน


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ