Real Size Beauty แคมเปญปังข้ามปี

84

ถือว่าเป็นเคมเปญดังชั่วข้ามคืนกันไปสำหรับ RealSizeBuauty ซึ่งที่มาที่ไปมากจาก “เเอนชิลี” Miss Uuniverse thailand 2021 ที่เป็นคนเริ่มต้นนำเคมเปญนี้ขึ้นมาพูดบนเวทีจนทำให้หลายๆคนให้ความสนใจ รักในตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนรูปร่างไหน ดาราหลายคนอาทิ ใหม่ ดาวิกา , เอมมี่ อมลวรรณ ที่เคยถูกวิวจารณ์เรื่องรูปร่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ทุกคนสามารถสวยในแบบของตัวเองได้


อ่านเพิ่มเติม

Real Size Beauty แคมเปญปังข้ามปี และเสียงสะท้อนคนบันเทิงเคยถูกวิจารณ์รูปร่าง


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ