รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย

5

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 มีนาคม 2562 เห็นชอบปรับลดภาษีสรรพสามิตรรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเหลือร้อยละ 0 เป็นเวลา 3 ปี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
google+ : https://plus.google.com/+PPTVHD36


อ่านเพิ่มเติม

ครม.ยกเว้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 3 ปี รับนโยบายลดฝุ่นพิษ


เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ