“อดีต ส.ส.ร.40” มั่นใจ “เลือกตั้งส.ส.ร.ทั้งหมด” ไม่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับที่ผ่านรัฐสภา คือ ของฝ่ายค้าน และ รัฐบาล ตามกระบวนการนับจากนี้ จะการแปรญัตติและตั้งสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนจะลงมติ วาระ 3 ประเด็นที่ต้องจับตา คือ การตั้ง ส.ส.ร.เพราะที่มาส.ส.ร.ของทั้ง2 ร่างนั้น แตกต่างกันประเด็นนี้มีความเห็นจาก นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ ส.ส.ร.ที่มีส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ระบุว่า กระบวนการทั้งหมดในสภาตอนนี้ แสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลมั่นใจว่าควบคุมได้หมด โดยเชื่อว่าวาระ 3 ร่างฝ่ายค้านที่เสนอให้ให้ส.ส.

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง