คุก 5 ปี วิ่งเต้น ตีตั๋วแต่งตั้ง ซื้อขายเก้าอี้ กฎเฮี้ยบ 'ปฏิรูปตำรวจ' ครม.ผ่าน ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ดันเข้าสภาฯ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ….ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไข และให้เสนอรัฐสภาฯ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง