ประวัติ "ดร.ประยูร ครองยศ" จากลูกหม้อกว่า 40 ปี สู่สนามชิงชัย ผู้ว่าฯกทม.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ดร.ประยูร ครองยศ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ ขอเป็นผู้ว่า Easy 24 ชั่วโมง

ดร.ประยูร ครองยศ เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2503 ปัจจุบันอายุ 62 ปี ประสบการณ์ทำงานบนเส้นทางราชการกว่า 40 ปี เดิมทีเป็นผู้สมัครในนามพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่มีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นหัวหน้าพรรค แต่ได้ลาออกลงสมัครในนามอิสระ 

ประวัติการศึกษา

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 สอบเทียบสนามสอบจังหวัดขอนแก่น
 • ระดับ4 โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น
 • ระดับมศ.5 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

สรุปเบอร์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก่อนลงพื้นที่หาเสียงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.

เปิดสโลแกน 5 ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

 • ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เส้นทางการทำงาน

 • ปี 2523 รับราชการโรงเรียนวัดคลองเตย สำนักงานเขตคลองเตย
 • ปี 2537 รับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6 ผู้ช่วยศึกษาธิการเขต สำนักงานเขตประเวศ
 • ปี 2541 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 ศึกษาธิการเขต สำนักงานเขตวัฒนา
 • ปี 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 ศึกษาธิการเขต สำนักงานเขตบางกะปิ
 • ปี 2550 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกะปิ
 • ปี 2552 เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกะปิ
 • ปี 2553 เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • ปี 2554 เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตประเวศ
 • ปี 2556 ผู้อำนวยการกองพัฒนาการข้าราชการครู สำนักการศึกษา
 • ปี 2558 ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 • ปี 2559 ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
 • ปี 2560-2563 รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบาย

ผมเป็นลูกหม้อกทม. ที่สั่งสมประสบการณ์ ในการทำงานมานานถึง 40 ปี รู้พื้นที่ มีประสบการณ์ รู้งาน รู้ปัญหา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ในบทบาทของผู้ว่ากทม. ภายใต้สโลแกนหาเสียงว่า "ผู้ว่า Easy 24 ชั่วโมง ติดดิน จริงใจ ทำได้ ไม่ขายฝัน"

นักวิชาการ เชื่อเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เข้มข้น หลังไม่มีกว่า 8 ปี

เปิดนโยบายผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. มีจุดเด่นแตกต่างกันอย่างไร

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ