หลุดซ้ำ!มือดีปล่อยคำโต้แย้ง 8 ปีของบิ๊กตู่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แม้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะแสดงความกังวลถึงเอกสารความเห็นของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นหลักฐานประกอบการวินัจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ถูกปล่อยหลุดออกมา จนต้องสั่งตรวจสอบที่มากันล่าสุดวันนี้หลุดอีกแล้ว! และหนักกว่าเดิม เพราะรอบนี้เป็นเอกสารคำโต้แย้งของตัวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เอกสารโต้แย้งหรือชี้แจ้งข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูกมือดีปล่อยหลุดออกมา มีทั้ง 23 หน้า โดยเนื้อหาสำคัญยืนยันว่า วาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 จะนับรวมการเป็นนายกฯก่อนหน้านั้นของตัวเองไม่ได้ โดยมีประเด็นหลักๆแยกออกเป็น8ข้อ

ประกอบด้วยข้อ 1 อันนี้เป็นหลักการสำคัญในคำชี้แจงของพล.อ.ประยุทธ์  โดยยืนยันว่า การนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ตามคำร้องของส.ส.กลุ่มหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญ ออกโรงชี้แจงเอกสารหลุด ปมนายกฯ 8 ปี

ทีมกฎหมาย “พล.อ ประยุทธ์” ส่งคำชี้แจงให้ ศาล รธน.แล้ว เน้นหลักกฎหมายเป็นหลัก

ที่ระบุว่า ต้องเริ่มนับจากปี 2557 “ไม่ถูกต้อง” เพราะตัวเองเป็นนายกฯ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557  ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ประกาศใช้ 

ส่วนการดำรงตำแหน่งนายกฯตั้งแต่ 6 เมษายน 2560  หลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ เป็นการดำรงตำแหน่งตามบทเฉพาะกาล จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ หลังการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งได้ขาดตอนจากการเป็นนายกฯครั้งแรกไปแล้ว    

ข้อ 2 พล.อ.ประยุทธ์ โต้แย้งว่า การกำหนดกรอบเวลา 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรค 4 เป็นการจำกัดสิทธิ์ตามทางกฎหมาย ซึ่งตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติโดยชัดแจ้ง เมื่อเป็นเช่นนั้น การตีความทางกฎหมายในกรณีแบบนี้ จะตีความในลักษณะจำกัดสิทธิบุคคลไม่ได้ พร้อมอ้างถึง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันนที่ 17 ม.ค.65 เพื่อพิจารณาเรื่องนี้  โดยมีอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ7คน นำโดยนายมีชัย ซึ่งระบุชัดว่า วาระนายกฯ8ปี หมายถึงนายกฯตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เท่านั้น  

ข้อ3 พล.อ.ประยุทธ์อ้างถึง ศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีคำวินิจฉัยถึงสถานะความเป็นรัฐมนตรี เมื่อปี 2562 และ 2561  เกี่ยวกับความเป็นรัฐมนตรีของ ว่า คณะรัฐมนตรี ที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญปี 2560 บังคับใช้ถือเป็นรัฐมนตรี นับจากวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ และต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560

ข้อ 4 พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่า การดำรงตำแหน่งนายกฯของตัวเอง ไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะไม่เคยเอื้อประโยชน์กับคนรอบข้าง พวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมการใช้อำนาจในทางมิชอบ  แถมยังทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด      

ข้อ 5  พล.อ.ประยุทธ์ โต้แย้งถึงหลักฐานสำคัญของฝ่ายค้าน คือ บันทึกการประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500 เมื่อปี 2561 โดยยืนยันว่า บันทึกการประชุมฉบับนี้ ไม่ใช่เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ เป็นเพียงบทสนทนาของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ กับ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ เท่านั้น    

ข้อ 6  เป็นการโต้แย้งถึงการวินิจฉัยวาระฯ 8 ปีของนายกฯตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 จะนำไปเปรียบเทียบกับกฎหมายป.ป.ช. ซึ่งนับจากวันที่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญใหญ่กว่ากฎหมายของป.ป.ช. 

ข้อ 7  เป็นการเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า การตีความและการใช้รัฐธรรมนูญ ต้องวินิจฉัยลักษณะข้อห้ามตามกฎหมาย ไม่ใช่เฉพาะตามข้อเท็จจริงที่รับรู้กันโดยทั่วไปของประชาชน เช่น การดำรงตำแหน่งนายกฯมาแล้ว 8 ปี ซึ่งการรับฟังข้อเท็จจริงตรงนี้ เป็นหลักที่ใช้ในการฟังพยานหลักฐานของศาล ไม่ใช่หลักที่ใช้ในการตีความกฎหมาย 

และข้อ 8  พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่า กรอบระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ต้องหมายถึงนายกฯตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เท่านั้น ไม่รวมการดำรงตำแหน่งนายกฯตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่น  

แม้คำโต้แย้งของนายกฯจะหลุดออกมาและปรากฎข้อมูลเช่นนี้ แต่อีกด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมกันแถลงข่าวว่า ฝ่ายค้านมีมติส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าครบ 8 ปีแล้วหรือไม่ โดยอ้างอิงถึงเอกสารที่มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อโซเชียลว่าเป็นคำชี้แจงความเห็นของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 6 เมษายน 2560

ขณะเดียวกัน ในเอกสารดังกล่าวยังระบุถึงบันทึกการประชุมที่เคยถูกเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ว่า เป็นบันทึกการประชุมที่ ไม่มีความสมบูรณ์เพราะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ลงนามรับรองการประชุม จึงนำมาใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ โดยฝ่ายค้านมองว่า คำชี้แจงดังกล่าวของนายมีชัย กำลังจะเกิดปัญหา เข้าข่ายให้การเท็จต่อศาล ฝ่ายค้านจึงมีมติคัดค้านความเห็นดังกล่าว และย้ำว่า การเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี จะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เพราะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่อง

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ