ศาลรธน.ส่งคำวินิจฉัย 'นายกฯ 8 ปี' ให้สลค.ลงประกาศราชกิจจาฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส่งคำวินิจฉัย นายกฯ 8 ปี ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีการเผยแพร่ความเห็นส่วนตนของตุลาการภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่ 14/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่นั้น

หลุดซ้ำ!มือดีปล่อยคำโต้แย้ง 8 ปีของบิ๊กตู่

เปิดคำชี้แจง“มีชัย ฤชุพันธุ์”วาระนายกฯ 8 ปี

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเรียนชี้แจงว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 75 ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ข้อ 41 กำหนดให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย สำหรับความเห็นส่วนตนของตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะให้เผยแพร่ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการศาล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย

ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการส่งคำวินิจฉัยที่ 14/ 2565 ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำหรับความเห็นส่วนตนของตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการศาล ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี และผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

 

คอนเทนต์แนะนำ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค "ไทรักธรรม" ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
รวบ “ลุงศักดิ์” มือชก“ศรีสุวรรณ” คดีเก่าตบหัว "แรมโบ้อีสาน"

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ