เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การที่จะลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรได้ผู้ที่ลงสมัครจะต้องคุณสมบัติตามที่กฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดไว้

เปิดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมลักษณะต้องห้ามที่ผู้สมัครไม่สามารถลงสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรได้

นอกจากเป็นคนดีและมีคุณธรรมแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมและไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้าง เช่น คุณสมบัติที่ต้องมี

1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ณ ถึงวันเลือกตั้ง

3.เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

ทองนิวไฮไม่หยุด ปิดบวก 50 บาท รูปพรรณขาย 33,000 บาท แรงหนุนบาทอ่อน

เลือกตั้ง 2566 : ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ได้หรือไม่ หากไม่ไปจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง  

 

เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน

4.เกิดในจังหวัดนั้นหรือศึกษาในจังหวัดนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ลักษณะต้องห้ามสำคัญของสมาชิกผู้แทนราษฎร

1.ไม่ติดยาเสพติด

2.ไม่เป็นบุคคนล้มละลายหรือล้มละลายบุคคลทุจริต

3.ไม่เป็นเจ้าของหรือถืกหุ้นในสื่อทุกประเภท

4.ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน

บุคคลใดที่ต้องการลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร สามารถตรวจสอบคุณสมบัติความพร้อมและตรวจเช็คลิสต์ลักษณะข้อต้องห้ามที่กำหนดไว้ได้ ก่อนลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร

 

 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ