เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น 11 เขต ผู้สมัครรวม 165 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น 11 เขต มีผู้สมัคร รวม 165 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.  จังหวัดขอนแก่นแบบแบ่งเขต <<

สำหรับ จังหวัด ขอนแก่น มีเขตเลือกตั้ง รวม 11 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด ขอนแก่น มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 165 คน ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กเบอร์ "พรรคการเมือง 2566" แบบบัญชีรายชื่อ
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลพระลับ และตำบลเมืองเก่า)

เบอร์ 1 นายฐิตินันท์ แสงนาค พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายอัษฎางค์ แสวงการ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายจิตติ เชิดชู พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายวีรนันท์ ฮวดศรี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นางสาวอ้อยฤดี สันทร พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 6 นายชัชวาล พรอมรธรรม พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายพงศ์พิชา ศรีสุริยชาญชัย พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 9 นายสยมพร วรรณูปถัมภ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายโตบูรพา สิมมาทัน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 ร้อยตำรวจเอกอดิเรก ทักษะวรบุตร พรรคไทยชนะ

เบอร์ 12 นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 13 นายกมล กิจกสิวัฒน์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 ดาบตำรวจบุญเหลือ แก่งสันเทียะ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 15 นายหนูดี นามาก พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 16 นายภู่วิเศษ บุญนิรันดร์ พรรคคลองไทย

เบอร์ 17 ว่าที่พันตรีสุดใจ จันทะบุรม พรรคประชาไทย

 

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลสาวะถี ตำบลแดงใหญ่ ตำบลบ้านเป็ด ตำบลศิลา ตำบลสำราญ ตำบลบึงเนียม ตำบลโคกสี และตำบลหนองตูม)

เบอร์ 1 นายอิทธิพล ชลธราศิริ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายพัฒนา นุศรีอัน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายสุพจน์ ทองเนื้อขาว พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 4 นายภพธร แก้วขัน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายวัฒนา ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายสมบุญ ยะมุลณี พรรคประชาไทย

เบอร์ 7 นายวีระยุทธ งามจิตร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายวสันต์ ชูชัย พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 9 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นางสาวภัททิยา วุฒิปรีดี พรรคไทยชนะ

เบอร์ 11 นายกฤษดา อุทรักษ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นางพัฒน์ทิศา ธนัสถ์วุฒิไชย พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 13 นางกัลยารัตน์ พลเยี่ยม พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นายธีระศักดิ์ ศรีเมืองบุญ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 15 นางสิริลักษณ์ ประกิตติกุล พรรคคลองไทย

เบอร์ 16 นายสุรชัย หาญชิน พรรคไทยสมาร์ท

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 : กองทัพเรือ หนุนหาเสียงในค่ายทหาร เปิดโอกาสให้ทุกพรรค

 

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระนวน, อำเภอซำสูง, อำเภอน้ำพอง (เฉพาะตำบลบ้านขาม ตำบลบัวใหญ่ ตำบลทรายมูล ตำบลบัวเงิน และตำบลพังทุย) และอำเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตำบลคำม่วงและตำบลเขาสวนกวาง)

เบอร์ 1 ร้อยตำรวจเอกประภาส น้อยเลาหกุล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายปัญญา ศรีปัญญา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายไชยยงค์ สืบสารคาม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายจตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายชัชวาล โนนใหม่ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายคณารักษ์ หลินศรีวิเศษกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นางสุชาดา หนองโยธา พรรคไทยชนะ

เบอร์ 9 นายพิสันติ์ ตันชวลิต พรรคคลองไทย

เบอร์ 10 นางสาวสุวรรณนภา แสนสีหา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายธีรเมทธิ์ ผางน้ำคำ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 12 นายสมคิด โพธิ์ศรี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายพงศกรณ์ เสาร์ทน พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 14 นางสาวโชติกา สอนโว พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 15 นายนิเวศ จักร์นารายณ์ พรรคไทยสมาร์ท

 

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภออุบลรัตน์, อำเภอเขาสวนกวาง (ยกเว้นตำบลคำม่วงและตำบลเขาสวนกวาง), อำเภอน้ำพอง (ยกเว้นตำบลบ้านขาม ตำบลบัวใหญ่ ตำบลทรายมูล ตำบลบัวเงิน และตำบลพังทุย) และอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลโนนท่อนและตำบลบ้านค้อ)

เบอร์ 1 นายณรงค์เลิศ สุรพล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 นายพลชัย พิพิธวรกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง พรรครวมใจไทย

เบอร์ 4 นางนพวรรณ เพชรสุริวงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายวุฒิกร แสงประดิษฐ์ พรรคไทยชนะ

เบอร์ 6 นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นางสาวยุพาวดี ควบสระน้อย พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 8 นางสาวนิตญา จันทร์โสม พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 9 นายเอกราช ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10 นายธนากร สงวนความดี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 นางมุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 12 นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 13 นายสุวัฒน์ หาหอม พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 14 นายปรีชา ราชสีห์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 15 นางสาวจิตศจี โพธิรังษี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 16 นายสุรเดช แก้วกัลยา พรรคสามัญชน

เบอร์ 17 นายชัยนิวัฒน์ ไชยสา พรรคไทยสมาร์ท

เบอร์ 18 ร้อยตำรวจเอกบุญรอด ศรีเมืองบุญ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 19 นายเอกภักดิ์ คลังกลาง พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 20 นายวิญญู เจริญสุข พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : ตั้งแต่ยุบสภาพรรคไหนใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนมากสุด ?
เลือกตั้ง 2566: ทำอย่างไร? เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ส่องนโยบาย "ปราบโกง" พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

 

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอหนองนาคำ, อำเภอเวียงเก่า, อำเภอภูเวียง (ยกเว้นตำบลกุดขอนแก่นและตำบลหนองกุงเซิน) และอำเภอสีชมพู (ยกเว้นตำบลซำยางและตำบลนาจาน)

เบอร์ 1 นายเกียรติศิริกุล ทึนรส พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายวิรัตน์ ปัตโต พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นายนฤเบศ ปาปะขัง พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 5 นายวิชัย อินทรประสิทธิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายอดิศักดิ์ บรรทุมพร พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 7 นายสนาน ศรีม่วง พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 8 นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10 นายสมใจ ชาญจระเข้ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 11 นายนาย ประกอบ แสงวิสิทธิ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 12 นายภิเภก คำชมภู พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 13 นายจิรจิตติ์ นามจันดี พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เบอร์ 14 นางสาวพัชราพรรณ บุตรสิม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 15 นายวิชัย อัยรา พรรคเปลี่ยนอนาคต

เบอร์ 16 นายพิชิตชัย โคตรชัย พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 17 นายพัศกร แสงฤทธิ์ พรรคคลองไทย

เบอร์ 18 นายวิเชียร ไชยดี พรรคไทยสมาร์ทเขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอภูผาม่าน, อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลซำยางและตำบลนาจาน)

เบอร์ 1 นายวิศรุต ปู่เพ็ง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายพันศักดิ์ คงแสง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายวินิจ สิงห์ทุย พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 4 นางสาวเพชรมณีย์ สันติเมทนีดล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายสิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายกิตติคุณ สิงทัน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 นายสำราญ ศรีภา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นายวิศรุต กระบวนสืบ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นายดนัย เจียมเรืองจรัส พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 10 นายอัษฎาวุธ วงษ์ชัย พรรคคลองไทย

เบอร์ 11 นายสานิตย์ พระโบราณ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 12 นายพยุงศักดิ์ ช่วยหาร พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายมานะชัย งามดี พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 14 นางสาวอุทุมพร กันสีชา พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์ 15 นายปรัชญา สงลา พรรคไทยสมาร์ท

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง
เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต"

 

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอบ้านฝาง, อำเภอหนองเรือ และอำเภอภูเวียง (เฉพาะตำบลกุดขอนแก่นและตำบลหนองกุงเซิน)

เบอร์ 1 นายเดชาสิงหราช สุนาโท พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายจอมทัพ พุทธวงค์ พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 3 นายปริญญ์ ศรีภักดี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 นายพิสิทธิ์ กวีวรญาณ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 6 นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายรุ่งวิชิต คำงาม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นางสาวธนพร เจริญสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายนาวิน คำเวียง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10 นายกฤษณา เสนาเวียง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 11 ร้อยตำรวจโทผดุงศักดิ์ วุฒิปรีดี พรรคไทยชนะ

เบอร์ 12 นายสุรินทร์ ศรวิเศษ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายอาทิตย์ นามหล้า พรรคคลองไทย

เบอร์ 14 นายเอกกมล อ่วมนอก พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 15 นางทัศน์วรรณ นามมุง พรรคไทยสมาร์ทเขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอพระยืน และอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลบ้านทุ่ม ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง ตำบลท่าพระ และตำบลดอนหัน)

เบอร์ 1 นายณัฏฐ์ ก้อนคำ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นางสาวกิตติ์ลภัส เดชพันธ์ฐิติกุล พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 3 นายเจริญ แซ่เต็ง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายบุญสวน เสมอบุญ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายธนิก มาสีพิทักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายอำนวย วิชาโคตร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายเจริญชัย ศรีวิบูลย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นายไพบูลย์ บัวพัฒน์ พรรคไทยชนะ

เบอร์ 10 นายกันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 11 นายสิร์ปรุฬห์ ศักดาสกุลคุณากร พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 12 นายชาญศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 13 นายธวัชชัย แสนสูง พรรคไทยสมาร์ท

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กเบอร์ "พรรคการเมือง 2566" แบบบัญชีรายชื่อ
เลือกตั้ง 2566: กกต.ใช้เกณฑ์แบบใด ในการแบ่ง ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง?
เลือกตั้ง2566 : รวมนโยบายพรรคการเมือง เปิดอาวุธสำคัญก่อนศึกเลือกตั้ง


เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอแวงใหญ่, อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล
เบอร์ 1 ร้อยตำรวจโทสงวน คมขาว พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายพิพัฒน์พงศ์ พรหมนอก พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายพงศธร งานไว พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายสมพงษ์ บุตรสา พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 6 นายก้าน คำมะนาง พรรคไทยชนะ

เบอร์ 7 นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายอนุศักดิ์ อามาตย์พล พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 9 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 10 นางสาววนัฏศนันท์ ธีรวรวรรณ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 11 นางปรายญ์ภคนันท์ วงศ์ตะวัน พรรคไทยภักดี

เบอร์ 12 ว่าที่ร้อยโทเอ็มโอด บุญทน พรรคประชาธิปไตยใหม่เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอเปือยน้อย, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอโนนศิลา, อำเภอโคกโพธิ์ไชย และอำเภอชนบท (เฉพาะตำบลวังแสง ตำบลห้วยแก และตำบลปอแดง)
เบอร์ 1 นายนิวัตร สระพรม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายบัลลังก์ อรรณนพพร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายสุรพล เคแสง พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 4 นายคงกฤษฎิ์ บางปา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายจักรินทร์ ญานสิทธิเวทย์ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 6 นายวิเนตร ดอนเส พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นายประยูร เทียมทะนง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายวิชัย อ่อนราษฎร์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายอนุพล มาตย์นอก พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เบอร์ 11 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ไชยเทพ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 12 นางสาวสาคร ชมชื่่น พรรคคลองไทย

เบอร์ 13 นายบุสดี ปัตพี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 ร้อยตำรวจโทเสวียน สมตัว พรรคไทยสมาร์ท

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : บทบาทความสำคัญของ ส.ส. มีหน้าที่อะไร
เลือกตั้ง 2566 : ชี้ช่องรวย! พบทุจริตเลือกตั้ง แจ้งกกต. รับเงินรางวัลสูงสุด 1 ล้าน
เลือกตั้ง 2566 : เช็คด่วน! ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งยุค NEW NORMAL


เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอบ้านแฮด, อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอชนบท (ยกเว้นตำบลวังแสง ตำบลห้วยแก และตำบลปอแดง)
เบอร์ 1 นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นางสาวณัฏฐณิชา สารบรรณ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 นายสมรักษ์ คำสิงห์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายพชรกร อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นางรุ่งนภา พลรักษา พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายยศนันท์ ขันทะ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นางบุษบา แสนสีหา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 9 นายภษิต เหล่าทองสาร พรรคประชาไทย

เบอร์ 10 ร้อยตรีลานบุญ สีลา พรรคไทยสมาร์ท

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์

VS

เลเวอร์คูเซ่น

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ