เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.หนองบัวลำภู 3 เขต มีผู้สมัครรวม 40 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.หนองบัวลำภู 3 เขต มีผู้สมัคร รวม 40 คน ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดหนองบัวลำภู มีเขตเลือกตั้ง รวม 3 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 40 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.น่าน 3 เขต มีผู้สมัครรวม 29 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย 3 เขต มีผู้สมัครรวม 37 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ 3 เขต มีผู้สมัครรวม 28 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองบัวลำภูและอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลบ้านถิ่น ตำบลปางกู่ ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้านค้อ และตำบลโนนสัง)

เบอร์1 นายประไว คงอาษา พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์2 นายทรงศักดิ์ ศิริสถิตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นายวิมาน หนูท้าว (ไม่พบชื่อใน Smart Vote) พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์4 นายสมพาน ศรีหอม พรรคภูมิใจไทย

เบอร์5 นายสุวรรณ สวัสดิ์ชิตัง พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์6 นายสุปัญญา ชัยโสภา พรรคก้าวไกล

เบอร์7 นางศรัณยา สุวรรณพรหม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์8 นายสุรชัย ทวีคูณ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์9 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์10 นางสาวขวัญหทัย ชุมแวงวาปี พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์11 นางสาวนงนุชย์ ทาเเก้ว พรรคไทยภักดี

เบอร์12 นายอานนท์ ทองนาม พรรคช่วยชาติ

เบอร์13 นายธนกร ผลพัฒนา พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอนาวัง (ยกเว้นตำบลวังปลาป้อม) และอำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลโคกม่วง ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลโนนเมือง ตำบลหนองเรือ และตำบลโคกใหญ่)

เบอร์1 นายธีระธนา ด่านพงษ์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์2 นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์3 นายไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 นายประสิทธิ์ ภานุวงศ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์5 นายสาวิทย์ หลาบมาลา พรรคพลัง

เบอร์6 นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายทรงเดช มหาเสนา พรรคก้าวไกล

เบอร์8 นายศรายุทธ ศิริสถิตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 นางยุพิน ทีดี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์10 นายสุวัฒน์ โกศล พรรคแรงงานสร้างชาติ

เบอร์11 นายเอกดนัย กำหอม พรรคไทยภักดี

เบอร์12 นางสาวณัฐนันท์ พรมนิล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์13 นายคมกริช พลร่ม พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์14 นายโสภา ทาโบราณ พรรคคลองไทย

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กชื่อ แคนดิเดตนายกฯ พรรคการเมือง
เลือกตั้ง 2566: คุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.จะต้องมีอะไรบ้าง
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต"

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)

เบอร์1 นายอภิรัฐ มุกขะกัง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์2 นายทองสุก บุญอบ พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์3 นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์4 นายณพล เชยคำแหง พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นายชัชชาย พาโพธิ์พันธ์ พรรคพลัง

เบอร์6 นางสาวประภาลักษณ์ สิทธิ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์7 นายพีรพงศ์ สุวรรณพงค์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์8 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน พรรคก้าวไกล

เบอร์9 นางสาวณภัทธิรา โชติโอฬารกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์10 นางสาวธีรารัตน์ วรพันธ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์11 นายปรมินทร์ อุ่นทะยา พรรคไทยภักดี

เบอร์12 นางสาวหนูสินธ์ เกชิตร์ พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์13 นายประสิทธิ์ ไชยศรี พรรคช่วยชาติ

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เช็กเบอร์ "พรรคการเมือง 2566" แบบบัญชีรายชื่อ
เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ - สีบัตร ป้องกันความผิดพลาด! ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง 2566 : การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ