"นิด้าโพล" ทำนายผลเลือกตั้ง 2566 "ก้าวไกล" เกือบแลนด์สไลด์ กทม.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"นิด้าโพล" ทำนายผลเลือกตั้ง 2566 สำรวจคน กทม. 6,252 ตัวอย่าง พบ "ก้าวไกล" เกือบแลนด์สไลด์ ชนะเลือกตั้ง กทม. 32 ที่นั่ง อีก 1 ที่นั่งเป็นของ "เพื่อไทย"

การเลือกตั้ง 2566 ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 จะปิดหีบการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนต่อไป
           
สำหรับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำนายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต โดยสำรวจระหว่างวันที่ 1-11 พ.ค. จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งใน กทม. กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,252 หน่วยตัวอย่าง

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กผลเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ "ก้าวไกล" นำ
"พระปกเกล้า" ทำนายผลเลือกตั้ง 2566 "เพื่อไทย - ก้าวไกล" สูสี

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 

เมื่อพิจารณาผลการสำรวจตามเขตเลือกตั้ง พบว่า พรรคก้าวไกล มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 32 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 1 ที่นั่ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 2    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 3    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 4    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 5    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 6    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 7    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 8    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 9    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 10    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 11    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 12    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 13    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 14    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 15    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 16    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 17    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 18    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 19    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 20    พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 21    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 22    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 23    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 24    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 25    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 26    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 27    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 28    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 29    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 30    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 31    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 32    พรรคก้าวไกล
เขตเลือกตั้งที่ 33    พรรคก้าวไกล

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ