โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาฯ-รองประธานสภา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 7 ก.ค. 2566 เว็บไซต์ "ราชกิจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.  2566 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดประวัติ "วันนอร์" ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เปิดประวัติ “วิทยา แก้วภราดัย” ผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 1
เปิดประวัติ "พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" รองประธานสภา คนที่ 2

 

1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

4. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566  เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คอนเทนต์แนะนำ
"วันนอร์" เคาะ 13 ก.ค. วันเลือกนายกรัฐมนตรี
ประธานสภา : เกาะติดประชุมสภานัดแรก จับตาเลือกประธานสภา - รองประธานสภา
"บิ๊กตู่" เผยนำรายชื่อประธานสภา - รองประธานสภา ขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว บอกรอก่อนนะ

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ