โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ รวม 853 ราย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ รวม 853 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 2 ฉบับ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม รวม 853 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 221 ราย อาทิ

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมวิสุทธาจารย์” พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 12 รูป

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ รวม 853 ราย

สำนักงานรัฐมนตรี

 • พันเอก โชติ ภาคอินทรีย์ เป็น พลตรี
 • นาวาอากาศเอก อเนกพล มงคลเดช เป็น พลอากษศตรี
 • นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เหลืองประเสริฐ เป็น พลเรือตรีหญิง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็น พลเอก
 • พลโท สุชาติ สุขสงค์ เป็น พลเอก
 • พลโท สุริยา เปี่ยมศิริ เป็น พลเอก
 • พลโท สุนิมิตร รัตนานนท์ เป็น พลเอก
 • พลโทโกศล ชูใจ เป็น พลเอก
 • พลโท ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ เป็น พลเอก
 • พลโท คเชนทร์ นำศิริกุล เป็น พลเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 632 ราย อาทิ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • พันโท วิโรจน์ นนทวงศ์ เป็น พันเอก
 • นาวาโทหญิง จุไรพร เต็งศิริ เป็น นาวาเอกหญิง
 • นาวาโทหญิง จันทร์สุภา บุญมา เป็น นาวาเอกหญิง
 • พันตรี โชคชัย คำวิชิต เป็น พันโท
 • พันตรี กฤษณะ ดวนใหญ่ เป็น พันโท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ