โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2,309 ราย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 2,309 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 30 ข หน้า 13 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 2,309 ราย

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ รวม 853 ราย
15 มิ.ย.67! กฟน.ประกาศ “ดับไฟ” 35 พื้นที่ กทม.-สมุทรปราการ-นนทบุรี

พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2,309 ราย

สำหรับรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประกอบด้วย

  • ว่าที่พันตำรวจโท อำนาจ จุริตทะโย เป็น พันตำรวจโท
  • ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ภูวิศ ปัตสุวรรณ์ เป็น ร้อยตำรวจเอก
  • ว่าที่ร้อยตำรวจเอก สมชาติ มรรคโช เป็น ร้อยตำรวจเอก
  • ว่าที่ร้อยตำรวจเอก อัครพล ศิวิไล เป็น ร้อยตำรวจเอก
  • ว่าที่ร้อยตำรวจโท ธนวัฒน์ สังข์ทอง เป็น ร้อยตำรวจโท
  • ว่าที่ร้อยตำรวจเอก นภวัฒน์ วงษ์วาน เป็น ร้อยตำรวจเอก
  • ว่าที่พันตำรวจโท กมลศักดิ์ นาคเสน เป็น พันตำรวจโท
  • ว่าที่พันตำรวจโท กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน เป็น พันตำรวจโท

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2,309 ราย ได้ที่นี่ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ