“เนสกาแฟ” เปิดที่มาฉายา “กำนันเนส” ได้มาเพราะคิดบวก