เพื่อไทย ถล่ม “อุตตม” ทำลายวัฒนธรรมรวมเสียงตั้งรัฐบาล