“วันนอร์” เผย เจ้าหน้าที่รัฐชายแดนใต้ วางตัวไม่เป็นกลาง