ภาคเหนือ หมอกควัน ส่งผล มีผู้ป่วย ทางเดินหายใจเพิ่ม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วิกฤตหมอกควัน ภาคเหนือ ไม่คลี่คลาย หลังพบผู้ป่วย ทางเดินหายใจเพิ่ม  

TOP ประเด็นร้อน