“พังงา” เตรียมสถานที่ พิธีพลีกรรมตักน้ำ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์