“โคราช – เลย” สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตรียมทำพิธีพลีกรรมตักน้ำ