ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งปลด “เนติวิทย์” พ้นสภานิสิตจุฬาฯ