สธ. ประกาศ 16 ตำรับยามี “กัญชา” ผสมให้ใช้รักษาโรคได้