บ.ขนส่งอวกาศสหรัฐฯ เริ่มทดสอบเครื่องบินลำใหญ่สุดในโลกครั้งแรก