“วิษณุ” แจง ม.270 ใช้เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูป