ประชาชน เตรียมเข้าจุดคัดกรองสะพานมอญเนืองแน่น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในวันนี้จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ทำให้บรรยากาศที่จุดคัดกรองหลายจุดเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมารอเข้าพื้นที่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน