25 เม.ย.58 ครบ 1 ปีทีวีดิจิทัล-บางช่องอาจสูญหาย!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
25 เม.ย.58 จะครบ 1 ปีที่ทีวีดิจิทัลได้เริ่มดำเนินการแล้ว แต่กลับพบว่ามีปัญหาหลายประการที่ทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลระทมกันในขณะนี้ มีการวิเคราะห์แล้วว่า หลายช่องอาจต้องแปลงร่าง หรือสูญหายไปในครั้งนี้

อีก 3 วัน ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้ง 24 ช่องจะดำเนินธุรกิจครบ 1 ปี คือวันที่ 25 เม.ย.2558 ส่วนวันนี้ (22 เม.ย.58) ที่ประชุมใหญ่บอร์ด กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) มีมติพิจารณาตามที่ทาง บอร์ด กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) ลงมติเห็นชอบที่จะขอเลื่อนระยะเวลาการจ่ายเงินค่างวดประมูล งวดที่ 2 ในวันที่ 24 พ.ค.2558 มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาทออกไปเป็นเวลา 1 ปี เพื่อผ่อนผันให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้ง 24 ช่องแล้ว

โดยหากวันนี้กสทช.ไม่ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเลื่อนจ่ายเงินค่างวดประมูล หลายช่องอาจถึงขั้นต้องปิดตัวลง โดยประเด็นปัญหาคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

1.การกำหนดช่องรายการ 1-10 ให้เป็นทีวีช่องสาธารณะ ทำให้ส่วนใหญ่เป็นช่องของรัฐ แต่ในส่วนของผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิทัลจะอยู่ที่ช่องหมายเลข 10 ขึ้นไป พฤติกรรมของผู้บริโภคยังนิยมกดปุ่มทีวีเดียว

2.กสทช.ทำการแจกคูปองเพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ชมเข้าถึงทีวีดิจิทัลได้ มูลค่า 690 บาท ราคานี้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตั้งแต่ครั้งแรก และไม่จูงใจผู้บริโภคให้เข้าไปแลกซื้อ

3.ระบบการบริหารจัดการของ กสทช. ที่ห้ามไม่ให้ผู้นำชุมชนรับสิทธิของคนในชุมชนไปแลกกล่องทีวีดิจิทัลให้ลูกบ้าน ถ้าทำแล้วผิดกฎหมาย สามารถจับ สั่งปรับได้ ส่งผลให้มีการแลกกล่องน้อยลง

4. ระบบ HD ความคมชัดสูง กับระบบ SD มาตรฐาน นั้นปรากฎว่า ผู้รับชมมองว่าทำไมในระบบ SD มีความคมชัดสูงมากกว่าระบบ HD ทำให้ผู้ประกอบการในระบบ HD ที่มีอยู่ 7 ช่อง จึงต้องไปลงทุนให้มีความคมชัดสูงอีก เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับชมความคมชัดสูงไม่ต่ำกว่าอีก 10-20 ล้านบาท

เมื่อขยายความ ตั้งแต่กสทช.มีมติในการแจกคูปองทีวีดิจิทัล 690 บาทให้ประชาชน มีมติทั้งหมดที่จะทำการแจกประชาชนทั่วประเทศในการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่มกราคม 2558 จำนวน 14.1 ล้านใบ ตั้งเป้าไว้เดือนพฤษภาคม 8.3 ล้านใบ ขณะนี้แลกไปแล้วแค่ 4. 1 ล้านใบ

คำถามว่าแลกไปแล้ว ประชาชนมีการติดตั้งหรือรับชมทีวีดิจิทัลหรือไม่ มีผลสำรวจออกมาแล้ว มีการแลกซื้อทีวีจริง มีการแลกซื้อกล่องทีวีดิจิทัล และกล่องไฮบริดที่เป็นการผสมระหว่างดาวเทียมและดิจิทัลทีวี จึงมีคำถามถึงระบบบริหารจัดการของ กสทช.ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบทีวีดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งมีทั้งเสียงสนับสนุนและส่งเสริมดูแลผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอย่างไร

ขณะที่นายสุภาพ คลี่ขจาย ประธานชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ระบุว่า 1 ปีที่ผ่านมาของการทำงาน ของ กสทช. มีหลายเรื่องที่ยังช้าอยู่ เพราะทีวีดิจิทัล ยังเป็นเรื่องใหม่ ทั้งของ กสทช. และผู้ประกอบการ อีกทั้งการทำงานของ กสทช. อยู่ที่กรรมการเพียงไม่กี่คน ทำให้การทำงานล่าช้า เช่นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบถึงทีวีดิจิทัล การแจกกล่องที่ล่าช้าจากกำหนดเดิมจะแจกในเดือนเมษายน 2557 ต้องเลื่อนมาเป็นเดือนตุลาคม การก่อสร้างโครงข่ายที่ยังไม่ครอบคลุมทำให้ ผู้ชมทีวีดิจิทัลน้อยกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ค่าโฆษณา

ถึงกับมีการวิเคราะห์ว่า ทีวีดิจิทัล 24 ช่อง อาจมีคนอยู่ และมีคนไป?

นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ กรรมการสมาพันธ์ สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า ทางกสทช.ก็พยายามทำงานตามทิศทางที่มีอำนาจดำเนินการ แต่ในฝ่ายผู้ประกอบการเองก็มีการคุยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหา

โดยเรื่องที่เป็นหัวใจ คือการเปลี่ยนผ่านค่อนข้างกระท่อนกระแท่น อาจแปลกใหม่ อาจจะด้วยความเร่งรัด อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทั้ง กสทช. ภาครัฐ และผู้ประกอบการเอง ที่จริงทุกฝ่ายปรารถนาดี แต่หลายอย่างเป็นการทำครั้งแรกจากการคาดการณ์ครั้งแรก ตัวแปรไม่ได้ปรากฏออกมาเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ประมูล เมื่อผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันก็พบว่ามีปัญหาหลายจุด ทำให้การดำเนินการทีวีดิจิทัลที่ค่อนข้างขรุขระ

เรื่องของการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ถึงอายุใบอนุญาต 15 ปี ปีแรกหลายช่องก็เหนื่อยอ่อนพอสมควร เพราะการตั้งสถานีหนึ่งสถานีไม่ง่าย และทั้งประเทศมีการตั้งขึ้นมาถึง 24 ช่อง ก็มีฝั่งผู้เสียหาย ผู้ชมเองจะมีปัญหาความสับสนเรื่องช่อง แต่ผู้ประกอบการเหนื่อยและหนักกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่สูง แลกกับการรับรู้ของผู้ชมที่จะย้อนกลับมาในรูปแบบเม็ดเงินโฆษณายังไม่ไปด้วยกัน

ถ้าขั้นตอนการจ่ายค่าสัมปทานเดินไปตามกำหนด ผู้ประกอบการหลายท่านวิเคราะห์ว่าอาจจะมีบางช่องอาจจะต้องแปลงร่างหรือถึงขั้นเสียชีวิต เพราะว่าเงินลงทุนกับผลตอบรับทางธุรกิจไม่ไปด้วยกัน แม้ภาคประชาชนจะรับผลน้อย แต่ประโยชน์ที่จะถึงประชาชนก็ช้าไปด้วย

เมื่อจะให้มี 24 ช่องแล้ว ก็อยากให้กสทช.ช่วยประคับประคองให้ 24 ช่องมีชีวิตรอดอยู่ถึงอายุอยู่ถึงใบอนุญาต แล้วช่วยกันดูเรื่องคุณภาพรายการให้ผู้ชมได้รับสิ่งที่ดีที่สุด แต่ถ้าวางเงื่อนไขเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่ยืดหยุ่น แล้วยังมีการเร่งรัดให้มีการเปลี่ยนผ่าน โดยไม่ฟังผลกระทบที่ผู้ประกอบการที่มีภาระอยู่ แน่นอนว่าบางรายอาจจะยกธงขาว ผ่อนผัน ลดทอนคุณภาพ เป็นงูกินหาง กระทบคุณภาพ กระทบผู้ชมในที่สุด

ทั้งนี้ขณะนี้ป่วยการที่จะถามใครผิดใครถูก ผู้ประกอบการเองก็อาจผิดที่คาดการณ์ผิด โดยเฉพาะการมีทีวีดิจิทัลมากถึง 24 ช่องที่อาจจะมากเกินไป ส่วน กสทช.ก็รู้ปัญหาอยู่แล้ว โครงข่ายยังล่าช้ากว่ากำหนด คุณภาพโครงข่ายก็แก้ปัญหากันอยู่ เรื่องคูปองที่ยังได้รับการตอบสนองจากประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร ฯลฯ ดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันแก้ปัญหามากกว่าโทษกัน

สมาพันธ์ฯ จับเข่าคุยกับ กสทช.หลายครั้งแล้ว ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่าไปเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จ แต่เรียกว่าการทำคลอดที่ค่อนข้างมีอุปสรรคและดีเลย์ แต่แล้วในระหว่างดีเลย์แล้วจะมีการเยียวยาอย่างไร เพื่อให้ไม่กระทบถึงผู้ชม

"ผู้ชมถ้าไม่เข้าใจทั้งหมดอาจจะมองว่าผู้ประกอบการตอนประมูลแล้วอยากจะได้ พอได้มาแล้วอยากจะได้นู่นนี่เราไม่ได้ขอว่าจะไม่จ่าย แต่ขอให้บาลานซ์ทางบัญชีมันพยุงกันไปได้ วันนี้ถ้ารีดเลือดออกจากปูไปทั้งตัว แล้วปูอ้อยเปลี้ยเสียขาก็ไปกระทบต่อคุณภาพรายการ ไปกระทบต่อผู้ชมอยู่ดี" นายฉัตรชัย กล่าว

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ประกอบการอยากขอ กสทช.ให้ช่วยพยุงผู้ประกอบการให้ไปต่อได้ ขณะที่วันนี้ กสทช.ได้มีมติเลื่อนการจ่ายค่างวดประมูลทีวีดิจิทัลครั้งที่ 2 ไป 1 ปีแล้ว

คงต้องจับตาดูต่อจากนี้ไปว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง 24 รายจะฝ่าฟันพายุของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ได้มากน้อยเพียงไร

PR - ตารางคะแนน-3_B PR - ตารางคะแนน-3_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ