นำ 3 นร.อาชีวะ ส่งศาลเยาวชนฯ หลังมีหลักฐานยิงคู่อริ