โฆษกนิวเด็ม ยัน ไม่มีสมาชิกลาออกจากกลุ่มไลน์ หลัง “ชวน หลีกภัย” รับตำแหน่งประธานสภาฯ