เกาหลีเหนือ  ประหาร 5 เจ้าหน้าที่ทำประชุม “ทรัมป์ – คิม” ล่ม