กองทัพภาคที่ 2 เผย พบอาวุธสงครามศรีสะเกษ ไม่ชัดโยงการเมือง