สั่งคุมเข้มเมืองยะลา พบกลุ่มป่วนเตรียมก่อเหตุหลายจุด