รถแห่! วอนรัฐผ่อนปรนมาตรการเอาผิด ยัน ไม่ใช่ต้นเหตุทะเลาะวิวาท