จากใจ “รสนา” ถึง “รักเกียรติ” ยกย่องแบบอย่างนักการเมืองที่กล้าหาญทางจริยธรรม