“อั๋น ภูวนาท” ตอบคอมเมนท์ ความสงบต้องเกิดได้จากความยุติธรรม