เปิด 3 อาหารต้องห้าม “โรคซึมเศร้า” ซ้ำเติมอาการ – ขัดขวางการดูดซึมยา