สาวดวงซวย “เดินตกท่อ”น้ำเน่าจมมิดหัว แม่ค้าบอก เขตทราบแล้วแต่ไม่มาซ่อม