"เฉลิมชัย" ประกาศลั่นเตรียมดัน "จุรินทร์" เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป