ผลประเมินเลือกตั้ง พีเน็ต ชี้ กกต. ไม่ผ่าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พีเน็ตรายงานผลการปฏิบัติงานสังเกตการณ์เลือกตั้ง 2562 เพื่อสะท้อนปัญหา และข้อสังเกต ที่ได้จากเครือข่ายพีเน็ตใน 63 จังหวัด พบปัญหาบางพื้นที่่ที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่สุจริต

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน