เปิด TOR อาหารกลางวัน 9 รร.เทศบาล นครศรีธรรมราช


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การสอบสวนข้อเท็จจริงโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 9 แห่ง ดูเหมือนว่าจะต้องรอผลสอบอีกอย่างน้อย 3 วัน ในขณะที่ผู้ปกครองและนักเรียนเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนกลับมาเพราะเชื่อว่า มีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังการจัดจ้างรับเหมาทำอาหารที่แท้จริง โดยทีมข่าว PPTV ตรวจสอบทีโออาร์จัดจ้างของโรงเรียนพบว่า มีบางข้อความเปิดช่องให้เกิดการจ้างช่วงต่อทั้งที่ขัดกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

วันนี้ 5 ก.ค. 2562 น.ส.อำพร ด่านคงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ได้พบกับนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมอำลานักเรียนและกล่าวถึงกรณีที่ถูกโยกย้ายจากการถูกล่าวหาเรื่องทุจริตอาหารกลางวัน โดยยืนยันว่าจะต้องไปทำงานที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตามคำสั่งที่ได้รับมา ในระหว่างกำลังถูกตรวจสอบ

 ระหว่างที่ผู้อำนายการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ กำลังพูด มีนักเรียนหลายคนร้องไห้ และนักเรียนกรูเข้ามากอด น.ส.อำพรจำนวนมากถึงกับล้มคะมำไปในระหว่างกำลังเดินทางออกจากโรงเรียนจนต้องช่วยกันประคองและรีบกันเด็กให้ถอยออกไป

ต่อมา น.ส.อำพรได้เดินไปรับหน้าที่ตามคำสั่งโดยมีผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมากเดินไปส่งจนถึงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายธเนศ ปราณสุข ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 เรียกร้องให้มีองค์กรอิสระที่ตรวจสอบจากภายนอกจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากผู้ปกครองและครูไม่มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบ เพราะโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลจึงกังวลว่าครูอาจได้รับการกดดัน รวมทั้งขอเรียกร้องให้ผู้ปกครองทุกโรงเรียนเทศบาลร่วมกันตรวจสอบ เพื่อหาผู้อยู่เบื้องหลังการจัดจ้างผู้รับเหมาทำอาหารกลางวันในโรงเรียนเทศบาล 9 แห่ง ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาจัดจ้างของโรงเรียน

ขณะที่ นายปราโมทย์ ศรีวิสิทธ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจ้งว่า โครงการนี้จัดขึ้นโดยใช้งบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งต่อไปที่ส่วนท้องถิ่น มีค่าอาหารกลางวันนักเรียนหัวละ 20 บาทต่อมื้อ โดยแบ่งงบประมาณเป็น 4 ไตรมาส สำหรับเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้งบประมาณ 69 ล้านบาท ได้มาแล้ว 3 ไตรมาสจำนวน 51,879,000 บาท โดยเทศบาลฯ ผลักส่งให้ 9 โรงเรียนในเขตไปแล้ว 30,890,000 บาท ที่เหลืออีก 21 ล้าน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตเทศบาล

ส่วนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ นายปราโมทย์ ระบุว่า มีงบประมาณลงมา 7,039,500 บาท และทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างคู่กับโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร แต่มีบริษัทเอกชนรายเดียวได้งานไป

กลุ่มแรก มี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ กับโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร งบรวม 9,492,000 บาท มีเอกชนเข้าคัดเลือก 3 ราย เหมือนกันทั้ง 2 โรงเรียน คือ บ.นครศรี,บ.S.P.C และ ส.รัตนภิญโญ ซึ่ง ส.รัตนภิญโญ ได้งานไปทั้งสองโรงเรียน วงเงินสัญญารวม 9,491,000 บาท ลดราคาให้โรงเรียนละ 500 บาท รวมสองแห่ง 1,000 บาท 

ส่วนกลุ่มที่สอง มี 4 โรงเรียน คือโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย และโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง งบประมาณรวม 23,764,000 บาท มีเอกชนเข้าแข่งขัน 3 เจ้าเช่นกัน และบริษัทบุญยงค์บริการได้ไปทั้ง 4 โรงเรียน

การตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้ ท้องถิ่นจังหวัดขีดเส้นตายให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งผลภายในวันที่ 9 ก.ค.นี้ แล้วจะมีการตั้งกรรมการสอบอีกชั้นหนึ่ง หากคำชี้แจงยังไม่คลายความสงสัยถึงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

เมื่อตรวจสอบเอกสารตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการของบริษัท ส.รัตนภิญโญ จำกัด ในโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตรวจรับเป็นงวดที่สอง วงเงิน 315,900 บาท มีรายละเอียดชัดเจนว่า มีผลการตรวจรับที่ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ส่วนการจ้างเหมานั้นในส่วนของโรงเรียนวัดมเหยงค์ มีการจ้างแบบ “วิธีการคัดเลือก” มีผู้เสนอราคา 3 รายคือ บริษัทนครศรีเอ็กคลูซีฟดีเวลอปเม้นท์จำกัด เสนอวงเงิน 7,039,700 บาท  บริษัทเอสพีซี 2009 จำกัด เสนอวงเงิน 7,040,000 บาท เท่ากับราคากลาง

ส่วนผู้ชนะ คือ บริษัท ส.รัตนภิญโญ จำกัด เสนอราคา 7,039,500 บาท ถูกกว่าคู่แข่งไปเพียง 200 บาท เท่านั้น

ทีมข่าว PPTV ตรวจสอบขอบเขตและรายละเอียดของงาน หรือ ทีโออาร์ งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ มีหลายข้อความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะข้อความที่ระบุเกี่ยวกับ “การจ้างช่วง” ซึ่งเขียนว่า ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง “โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง” ซึ่งเป็นคำถามสำคัญ เพราะในทีโออาร์ระบุแล้วว่า “อัตราค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ราคาต่อคน 20 บาท จากนักเรียน 1760 คน”

 ซึ่งเมื่อระบุราคาเช่นนี้ไว้แล้ว เหตุใดทีโออาร์จึงเปิดช่องให้รับเหมาช่วงต่อได้ หากผู้ว่าจ้างยินยอม เพราะสัญญาลักษณะนี้ ควรจะแน่ชัดแล้วว่า ผู้รับเหมาต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพประกอบอาหารกลางวันได้เองโดยไม่ต่องจ้างช่วงต่อ

โดยในข้อความที่กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ยังระบุไว้ด้วยว่า ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร กระทรวงสาธารณสุข หรือ หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารและยังต้องยื่นหนังสือรับรองคุณภาพการประกอบอาหารจากหน่วยงานราชการ หนังสือรับรองคุณภาพ ประสบการณ์ในการประกอบอาหารกลางวันให้โรงเรียน

จากคุณสมบัติสองข้อนี้ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้รับเหมาที่ได้รับงาน ไม่มีสิทธิจ้างช่วงต่อ เพราะผู้ที่จะมีสิทธิมาทำอาหารของโรงเรียนแห่งนี้ ต้องผ่านคุณสมบัติทั้ง 2 ข้อนี้ก่อน แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ผ่านการจ้างช่วงต่อตามที่ถูกสงสัยหรือไม่

เมื่อมีการสุ่มตรวจสอบเอกสารบันทึกคุณภาพอาหารประจำวันในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ของนักเรียนสายชั้นประถมระดับ พบบันทึกว่าตรวจสอบพบอาหารที่ไม่ได้คุณภาพครบถ้วนตามหลักโภชนาการหลายวันด้วยกัน เช่นอาหารไม่เพียงพอ อาหารไม่ได้คุณภาพ โปรตีนน้อยกว่าที่ควร เนื้อไก่ไม่เพียงพอกับนักเรียน มีจำนวนน้อย หรือบางรายการพบว่ามีเกลือสูง ข้าวเปียก เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ผู้บริหารบางคนทราบดีแต่กลับไม่ได้มีการดำเนินการใดๆจนเรื่องกลายเป็นประเด็นขึ้น

เผยเอกสารพบโครงการอาหารกลางวันไม่ได้คุณภาพ

นร.-ผู้ปกครอง ให้กำลังใจ ผอ.ถูกสอบอาหารกลางวัน

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ