"นินเทนโด" เตรียมย้ายฐานผลิต Switch บางส่วนจากจีนไปเวียดนาม