กองทัพสั่ง ทหารฆ่าแมวดาว ให้ย้ายออกจากบ้านพักใน 7 วัน